INLOGGEN

NFA: "Wij willen de toekomst van de openbare zelfstandige farmacie veiligstellen"

Ze zijn jong, divers en ambitieus. Toch heeft de volgende generatie openbaar apothekers hulp nodig op weg naar zelfstandig eigenaarschap. Het Apotheekloket biedt deze hulp én ondersteunt de jonge en oude generatie bij een goede overdracht. Dat doet ze in samenwerking met tal van partners. Eén van deze partners is het Nederlands Farmaceutisch Apothekersfonds (NFA). Zij is in 2017 opgericht om jonge apothekers te helpen naar zelfstandig ondernemerschap, maar biedt ook perspectief voor de verkopers en investeerders. Een win-winsituatie voor de apotheekbranche. Het doel van NFA? De toekomst van de openbare zelfstandige farmacie veiligstellen​! Wij spraken met apothekers en mede-eigenaren Dirk-Jan Seckel en Bart van der Arend.​  

NFA-team

Bij ons kunnen de verkopend apothekers tegen een marktconforme prijs hun apotheek overdragen aan een jonge collega-apotheker. Zo helpen ze hen enerzijds naar zelfstandig eigenaarschap en dragen anderzijds bij aan de toekomst van het apothekersvak.

Buitenspel

De afgelopen jaren waren lastig voor jonge apothekers met de ambitie om zelfstandig een apotheek te kopen. Ook Bart van der Arend zag dit, vanuit zijn rol bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers: “We zagen dat veel apotheekeigenaren de laatste jaren erg terughoudend waren met de verkoop van hun apotheek. Enerzijds kwam dat door het preferentiebeleid en anderzijds door de crisis in 2008. Voor de jonge generatie was het in die tijd maar moeilijk om aan een financiering te komen via de banken. Eigen vermogen was dus noodzakelijk. Maar ook de twijfel sloeg toe: ‘Moet je in deze onzekere tijden nog wel zelfstandig ondernemer willen worden?’ was de gedachte van veel jonge apothekers. Daartegenover stonden de apotheekeigenaren die juist zekerheid en een snelle verkoop wilden. Die combinatie zorgde ervoor dat er nauwelijks overdracht plaatsvond aan jonge collega’s, maar juist aan ketens of voor hen bekende apothekers met vermogen. De jonge generatie apothekers werd daardoor compleet buitenspel gezet.”

Verjonging zorgt voor innovatie in de apotheekbranche

Door deze situatie neemt vandaag de dag ‘verketening’ van de apotheekbranche toe. Hierdoor doet de ‘apotheker op afstand’ zijn intrede. Oftewel één apotheker die meerdere apotheken aanstuurt en beheert. Een ongunstig effect volgens Dirk-Jan Seckel: “In een keten krijg je te maken met vaste protocollen en kaders. Dat is jammer, omdat het de verjonging en daarmee de innovatiekracht van de apotheekbranche in de weg staat. Wij geloven dat je pas echt betrokken bent bij de apotheek als je er zelf middenin staat en zelfstandig keuzes maakt. Daarvoor moet je eigenaar zijn. Wij geven onze apothekers vanaf dag één juist dat gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. Zo kunnen ze op hun eigen manier bijdragen aan een toekomstbestendige apotheekbranche.”

De juiste match

Ondanks dat de oudere generatie apothekers zich herkent in de jonge generatie, zien ze bij NFA dat deze twee groepen elkaar nauwelijks weten te vinden. Bart: “Er was geen bestaand netwerk tussen jonge apothekers en potentiële verkopend apothekers. Een interne niet-familiaire overdracht was dan ook vaak een toevalstreffer. Dat moest wat ons betreft anders! Als matchmaker doorbreekt NFA deze cyclus. Wij hebben zelf een uitgebreid netwerk opgezet van meer dan 75 jonge en enthousiaste apothekers die openstaan voor een ambitieuze kans om een apotheek over te nemen. Samen met elkaar zoeken we de juiste match tussen verkoper en koper. De samenwerking met Het Apotheekloket van Mosadex Groep helpt en versterkt ons bij deze zoektocht.”

Financieel model: voordelen voor koper en verkoper

Het multidisciplinaire NFA-team bestaat uit ervaren apothekers, bedrijfskundigen en financiële experts. Het team zorg voor bancaire financiering en investeert eigen vermogen uit haar fonds. Daarmee ontvangt de verkopende partij direct de hele aankoopsom en wordt de nieuwe jonge apotheker direct eigenaar van de apotheek. “Zo krijgt de verkoper zekerheid en de koper duidelijkheid. Na gemiddeld vijf jaar neemt de nieuwe apotheker het aandeel van NFA over en zijn ze volledig eigenaar. In die periode krijgen ze de ruimte om te leren hoe het is om zelfstandig te ondernemen en hoe je dat combineert met je werkzaamheden als zorgverlener in de eerste lijn”, aldus Dirk-Jan. Een uniek en succesvol concept. In de afgelopen jaren heeft NFA dertig apotheken aangekocht en daarmee al ruim twintig apothekers op weg geholpen.

Wij geven kaders aan en adviseren graag, maar stimuleren juist dat ze als zelfstandig apotheker zelf de keuzes maken.

Financieren, faciliteren en coachen

Maar het blijft niet alleen bij het financieren en faciliteren van de aankoop. Iedere NFA-apotheker krijgt een coach die hem of haar helpt en begeleidt naar volledig eigenaarschap. Gemiddeld hebben de coaches één keer per maand contact met de nieuwe apotheker. Dat is voor hen heel waardevol erkent Dirk-Jan, die zelf ook coach is: “Je bent als het ware een klankbord. Ik merk dat de jonge apotheker het zelf al heel goed voor ogen heeft, maar toch op zoek is naar een stuk bevestiging. Met wat voor vraagstukken wij ze nog meer op weg helpen? Denk aan de verschillende manieren van logistieke verwerking. Van Centralfilling tot Smartfilling, het meekijken met een verbouwtekening, tot contractering en ICT-mogelijkheden. Wij geven kaders aan en adviseren graag, maar stimuleren juist dat ze als zelfstandig apotheker zelf de keuzes maken.”

Dirk-Jan nodigt verkopend apothekers uit om ook coach te worden: “Ik merk dat veel ervaren apothekers het een mooie uitdaging vinden om hun kennis en ervaringen te delen met de nieuwe generatie. Als NFA stimuleren we dit natuurlijk graag.”

Vrijheid en zelfstandigheid met het NFA Development Program

Die coachende werkwijze trekken ze door in het vijf jaar durende NFA Development Program. Een traject dat vergeleken kan worden met een traineeship waarmee de jonge apotheker zich ontplooit tot succesvol ondernemer. Met verschillende cursussen reikt NFA een totaaloverzicht aan van alle mogelijkheden die er in de apotheekbranche te halen zijn. Van franchiseformules en leveranciers tot groothandels. “Maar geen enkele keuze is verplicht!”, zeggen Dirk-Jan en Bart volmondig. “Wij vertrouwen erop dat de apotheker met de handvatten die we hen aanreiken, goede keuzes maken waarmee ze hun stempel drukken op de eigen apotheek.”

Investeren: “Risicospreiding over meerdere apotheken met aantrekkelijk rendement”

Tot dit jaar zocht NFA voor iedere transactie opnieuw investeerderskapitaal. “Nu werken we met een fondsstructuur. We kunnen zo meer overdrachten ondersteunen en sneller vooruitgang boeken. Steeds vaker zien we ook dat de verkopende partij een deel van de koopsom weer investeert in het fonds om andere jonge apothekers ook weer op weg te helpen. Het coachen of investeren na de verkoop, zorgt er ook voor dat de verkopend apothekers betrokken blijven in de farmacie met gepaste afstand. Iets wat deze generatie heel waardevol vindt. Met de komst van het fonds spreiden we het risico over meerdere apotheken. Investeerders kunnen hierop een aantrekkelijk rendement maken. Het fonds staat open voor iedereen, maar apothekers en hun netwerk krijgen voorrang”, sluiten Dirk-Jan en Bart af.

Meer weten over NFA of bent u benieuwd naar de mogelijkheden als verkoper, koper of investeerder? Kijk dan op: www.nfafondsen.nl of zoek contact met:

Dirk-Jan Seckel                         Bart van der Arend
06-22679975                           06-31350947
d.seckel@nfafondsen.nl             b.vanderarend@nfafondsen.nl

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: