INLOGGEN

Service Apotheek weer van start met PREM Farmacie

PREM (Patient Reported Experience Measure) is een meetinstrument om te weten hoe patiënten de geleverde zorg en service ervaren en waar kansen voor verbetering liggen. Er zijn PREMs voor verschillende zorgdisciplines door Stichting Miletus ontwikkeld en gevalideerd. Voor de apotheek is dat PREM Farmacie.

PREM Farmacie

PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. PREM-vragen zijn bijvoorbeeld: “Hoe ervaarde u de informatievoorziening van uw apotheek?” of “Luisterde uw apotheek goed naar uw klachten?”. Apotheken dienen minimaal 70 ingevulde vragenlijsten aan te leveren voor het onderzoek. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte van geneesmiddelen. Patiënten kunnen de vragenlijst invullen tot 14 mei 2018.

Landelijke benchmark apotheken

Qualizorg begeleidt PREM Farmacie voor Service Apotheek. Dit meetbureau is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de landelijke richtlijnen die gesteld zijn door Zorginstituut Nederland. Alleen wanneer het meetbureau beschikt over deze certificeringen mag je als deelnemende apotheek meedoen aan de landelijke benchmark. Nadat alle resultaten binnen zijn kunnen wij dus zien hoe Service Apotheek scoort ten opzichte van andere apotheken in Nederland. Vorig jaar kwam Service Apotheek voor het tweede jaar op een rij als beste apotheek uit de benchmark. We hebben dus goede verwachtingen voor PREM Farmacie 2018!

Inmiddels al meer dan 3.000 vragenlijsten retour

De kwaliteit van zorg en service is binnen de 460 aangesloten Service Apotheken één van de meest belangrijkste pijlers. Service Apotheek heeft zich de afgelopen jaren dan ook, waar mogelijk, ingezet voor verbetering van de inhoud van de vragenlijst. Zo is de huidige PREM al een aanzienlijke verbetering ten opzicht van de CQI. Deze vragenlijst was lang en werd door de patiënt als belastend ervaren. Dat de vragenlijsten beter in te vullen zijn blijkt ook uit het aantal vragenlijsten dat inmiddels retour is ontvangen van patiënten. De teller staat inmiddels op meer dan 3.000 exemplaren!

Hulp nodig voor in de apotheek?

Er is een filmpje gemaakt door Patiënt ervaringsmetingen. Zij leggen uit waarom het belangrijk is om de vragenlijst in te vullen en hoe de vragenlijst door de patiënt ingevuld moet worden. Erg handig om in de apotheek te laten zien aan patiënten. U vindt het filmpje hier.

Heeft u vragen over PREM of Service Apotheek? Wij helpen u graag!

T +31 88 276 84 40

E kwaliteit@serviceapotheek.nl

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: