INLOGGEN

Farmaceutische zorg

Het persoonlijk informeren en begeleiden van uw patiënten bij hun geneesmiddelengebruik door:

Het faciliteren van ict-voorzieningen en deelnemen aan onderzoeken en wetenschappelijke publicaties door:

Een uitgebreid en inhoudelijk nascholingsaanbod:

DREAMeR-studie

In 2016 is Service Apotheek samen met ongeveer 30 Service Apotheken gestart met de innovatieve DREAMeR studie (Drug use Reconsidered in the Elderly using goal Attainment scales during Medication Review). Het doel van het onderzoek is bepalen of een medicatiebeoordeling de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten verbetert.

Meer weten over de DREAMeR-studie? Klik hier.     

MFB's

Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) is een nieuwe vorm van farmaceutische zorg die op een structurele manier meerdere patiëntkenmerken combineert. MFB's gaan vele stappen verder dan de klassieke medicatiebewaking. Omdat MFB's ook controleren op ontbrekende medicatie, maakt dit de farmaceutische zorg veel persoonlijker.

Service Apotheek is koploper op het gebied van werken met MFB’s. De unieke werkwijze met NAlerts maakt het mogelijk een recept voor afleveren aan te passen. De focus ligt continu op het optimaliseren en ontwikkelen van nieuwe MFB’s en de implementatie op de apotheekvloer. Zo zijn de MFB's voorzien van standaardafhandelingen en ontwikkelen we stroomschema's voor assistenten met de meest voorkomende MFB's en afhandelingsopties. Daarnaast is er een e-learning ‘Werken met medisch farmaceutische beslisregels’ beschikbaar. Ook heeft de apotheker binnen NControl snel en eenvoudig inzicht in het aantal weekterhandstellingen (WTH) voor zowel de start van de weekterhandstelling als de tussentijdse en jaarlijkse evaluaties. Tijdens de jaarlijkse evaluaties van de WTH worden apothekers extra ondersteund met MFB's. 

Service Apotheken krijgen op de apotheekvloer inhoudelijke begeleiding van een van onze productspecialisten.

Meer weten over de SeNIOR MFB’s? Klik hier. 

Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT)

Service Apotheek is koploper op het gebied van medicatiebeoordelingen. De Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT) speelt daarbij een belangrijke rol. Deze tool helpt u bij de gestructureerde en kritische evaluatie van het geneesmiddelgebruik van uw patiënt.

Uit uw patiëntenselectie selecteert u een potentiële risicogroep. Stapsgewijs voert u de farmaceutische anamnese en de analyse uit, gevolgd door het bespreken van het farmaceutisch behandelplan. Het resultaat? Medicatieveiligheid en gebruiksgemak voor uw patiënt en een effectievere farmacotherapie. Sinds 2015 zijn de IGZ-eisen voor medicatiebeoordelingen geïntegreerd in het dashboard: in een oogopslag ziet u uw voortgang ten opzichte van de IGZ-eis. Ieder jaar optimaliseren we de SAMRT.

SARA

Chronische patiënten structurele begeleiding bieden: dat is een van de kerntaken van Service Apotheek. In 2017 is Service Apotheek gestart met het zorgprogramma SARA voor astma- en COPD-patiënten. SARA, de online assistent van Service Apotheek geeft mensen met astma en COPD digitaal advies. Niet alleen als ze in de apotheek zijn, maar ook daarbuiten. Met een persoonlijke account heeft de patiënt toegang tot de extra begeleiding.

Meer weten over SARA? Klik hier.    

Nierfunctie

Met het nierfunctieproject wil Service Apotheek medicatieveiligheid van patiënten waarborgen, veilig gebruik van een aantal antibiotica en andere medicijnen waarbij de nierfunctie van belang is ondersteunen en bijwerkingen en ziekenhuisopnames voorkomen.

Meer weten over Nierfunctie? Klik hier.

Farmacogenetica

Service Apothekers controleren altijd of verschillende medicijnen wel bij elkaar passen en of de dosering aansluit bij de persoonlijke kenmerken van de patiënt. Hiervoor doet Service Apotheek in samenwerking met laboratoria onderzoek naar het DNA-profiel van een patiënt. Zo werken we samen aan veilig medicijngebruik.

Meer weten over Farmacognetica? Klik hier.

Zorgthema's

Bijna iedere maand faciliteert Service Apotheek communicatiematerialen om aandacht te geven aan een bepaald zorgthema op de apotheekvloer. Deze thema’s maken onderdeel uit van de geïntegreerde jaarkalender van Service Apotheek.

Voorbeelden van onze zorgthema’s:

 • Astma/COPD
 • Cholesterol
 • Diabetes
 • Huidverzorging
 • Medicatiebeoordeling
 • Nierfunctie
 • Ramadan
 • Medicatieveiligheid

De inhoud van de thema’s loopt uiteen van puur informatief (‘Wist u dat wij in veel gevallen uw nierfunctie meten?’) tot het organiseren van laagdrempelige events om uw expertiserol voor het voetlicht te brengen (cholesterol meten, inhalatie-instructie geven). Voor uw apotheekteam maken wij een uitgebreide toelichting of praktisch draaiboek. 

Faciliteren ICT-voorzieningen en deelnemen aan onderzoeken en wetenschappelijke publicaties

Zorg+

Zorg+ ondersteunt bij het op efficiënte wijze uitvoeren van farmaceutische zorg. Op gestructureerde wijze en op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) biedt Zorg+ de mogelijkheid om geleverde zorg te registreren. Handig voor de apotheker! Hij bouwt een compleet farmaceutisch dossier op en de geleverde zorg is aantoonbaar in kwaliteit en kwantiteit.

Exclusief voor Service Apotheek
Voor Service Apotheken is de Zorg+-module aangevuld met een therapietrouwmodule. Dat betekent dat Zorg+ patiënten signaleert die na een eerste uitgifte geen vervolgmedicatie ophalen. Of patiënten die na een vervolguitgifte te veel of te weinig medicatie ophalen. Protocollen verschijnen in een overzichtelijke actielijst en kunnen gemakkelijk worden afgehandeld.

Onze publicaties

Uw prestaties onder de vlag van Service Apotheek blijven niet onopgemerkt. Door de uniforme registratie van zorgprestaties door onze Service Apotheken hebben we al meerdere nationale en internationale publicaties op onze naam staan, op basis van data uit de SAMRT. Een fantastische prestatie en een mooi signaal naar de beroepsgroep!

Onze publicaties op een rij:

 • 2018 // Afrekenen op klanttevredenheid. Eerstelijns, oktober 2018
 • 2018 // Online apothekersassistent SARA maakt astma- en COPD-zorg compleet. Eerstelijns, september 2018
 • 2017 // Drug-related problems identified during medication review before and after the introduction of a clinical decision support system. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2017.
 • 2017 // Clinical Decision Support and Optional Point of Care Testingof Renal Function for Safe Use of Antibiotics in Elderly Patients:A Retrospective Study in Community Pharmacy Practice. Drugs & Aging, 2017
 • 2017 // We moeten nóg meer doen, maar we moeten het vooral samen doen. Reactie Service Apotheek op vervolgonderzoek medicatieveiligheid. Eerstelijns, maart 2017.
 • 2017 // Medisch-farmaceutische beslisregels en nierfunctiemeting in de openbare apotheek: wat levert het op?, Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (PW). (Heringa et al.)
 • 2017 // Medicatiebeoordelingen bij ouderen met polyfarmacie, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Sek Hung Chau et al.)
 • 2016 // Service Apotheek start met SeNIOR-project. Eerstelijns, november 2016.
 • 2016 // Nieuwe DREAMeR-studie van Service Aptoheek focust op wensen en behoeften van patiënt. Eerstelijns, augustus 2016.
 • 2016 // Een innovatief project met alleen maar winnaars. Service Apotheek meet nierfunctie in de apotheek. Eerstelijns, maart 2016.
 • 2016 // Internationale publicatie in International Journal of Clinical Pharmacy, Volume 38, Issue 1, pp 46–53
 • Clinical medication reviews in elderly patients with polypharmacy: a cross-sectional study on drug-related problems in the Netherlands. (Sek Hung Chau et al.)
 • 2014 // Medicatiebeoordeling in de openbare apotheek: prevalentie van geneesmiddelgerelateerde problemen bij ouderen met polyfarmacie en inzicht in patiënt-, behandelings- en ziektegerelateerde factoren, WP (PW). (Sek Hung Chau et al.)
 • 2014 // Internationale publicatie in International Journal of Clinical Pharmacy, Volume 36, Issue 3, pp 630–635
 • Large scale implementation of clinical medication reviews in Dutch community pharmacies: drug-related problems and interventions. (Thomas Kempen et al.)


Uitgebreid en inhoudelijk nascholingsaanbod 

Service Apotheek symposium

Service Apotheek organiseert jaarlijks een eigen symposium. Een drukbezocht event waar ieder jaar weer ambitieuze en gemotiveerde apothekers op af komen. De thema’s variëren, maar hebben altijd te maken met het optimaliseren van de farmacotherapie. Inhoudelijk dus. De laatste jaren stonden de onderwerpen nierfunctie meten, medicatiebeoordelingen, farmacogenetica en ouderenzorg op het programma. Ook andere professionals uit de zorgsector krijgen regelmatig een podium. Komt u dit jaar ook? Wees er dan snel bij. Het maximale aantal deelnemers wordt meestal vroegtijdig bereikt.

Nascholing

Voor apothekers, assistenten en farmaceutisch consulenten heeft Service Apotheek zelf e-learningcursussen ontwikkeld. We lichten ze hier toe.

E-learnings (nascholingsplatform)
Het grote voordeel? De theorie is direct gekoppeld aan de (communicatie)materialen en ICT-systemen van Service Apotheek. Hierdoor hebben alle cursussen een hoge praktische relevantie. Het scholingsaanbod wordt jaarlijks geüpdatet en uitgebreid. Alle cursussen zijn geaccrediteerd. Dit is en blijft een continu streven. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op serviceapotheeknascholing.net.

Intervisie
Onder een Service Apotheek-intervisiegroep verstaan we een vaste groep van 5-8 openbaar apothekers. Zij komen regelmatig bijeen om praktijksituaties te bespreken op basis van persoonlijke ervaringen. Het doel? Door middel van intercollegiale feedback inzicht krijgen in het eigen handelen en de mogelijkheden tot verbetering. Tijdens de bijeenkomsten komen de apothekers tot een leerzaam gesprek tussen gelijkwaardige collega’s. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, een onverwachte relativering of mogelijk een inspirerend moment. De intervisie is (StiPCO-)geaccrediteerd als toetsing. De eerste vier keer begeleidt een coach de intervisie-groep, daarna kan de groep zelfstandig verder.

Regiobijeenkomsten
In het voor- en najaar organiseert de formule op diverse locaties in het land regiobijeenkomsten. Afwisselend voor apothekers en assistenten. Deze regiobijeenkomsten zijn gekoppeld aan actualiteiten in de branche of geven verdieping op farmaceutische zorg.

Kwaliteitsdag
Ieder najaar staat er een Landelijke Kwaliteitsdag gepland, georganiseerd door Service Apotheek. Deze dag is bedoeld om onze apothekers kennis over HKZ-certificeren bij te spijkeren. Maar ook voor intervisie met Service Apotheek-collega’s uit het hele land. Er zijn sprekers die vanuit andere invalshoeken naar het begrip ‘kwaliteit’ kijken. Naast de landelijke dag organiseert Service Apotheek één keer per jaar regiobijeenkomsten met een praktische inslag, begeleid door de productspecialist HKZ. 


Misschien zijn de volgende expertises van Service Apotheek ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: