INLOGGEN

Kwaliteitsmanagement

Bedrijfsanalyse

Welke proces- en organisatiestructuur leidt in uw apotheek tot het optimale rendement? Om die vraag te beantwoorden heeft Service Apotheek een speciaal analysemodel voor de zelfstandige apotheek ontwikkeld.

Door een aantal kengetallen uit de apotheek in te voeren in een norm-apotheekmodel, geven we inzicht in hoe de apotheek presteert ten opzichte van vergelijkbare apotheken. Daarbij houden we rekening met de manier waarop de apotheek recepten verwerkt (bijvoorbeeld Smartfilling), de klant- en receptstroom en zorgproces in de apotheek. Weet u waar de winst voor uw apotheek ligt? Met behulp van de workloadplanner zorgt u voor een efficiënte personeelsbezetting.

Collectiviteiten

Service Apotheek heeft met verschillende leveranciers scherpe tarieven afgesproken voor facilitaire kostengroepen, onderverdeeld in twee groepen:

  • Collectiviteiten waarbij we u compleet ontzorgen vanaf de eerste offerte tot en met de uiteindelijke presentatie: energie, telefonie (vast en mobiel), afvalverwerking, kantoor- en huishoudelijke artikelen, printers en multifunctionals, receptopslag, autolease en HRplanningstool.
  • Collectieven/inkoopafspraken die u zelf als Service Apotheek rechtstreeks bij de betreffende leverancier kunt realiseren: BHV-training, jaarlijkse controle veiligheidsmiddelen, koelkastloggers en koelkasten, Servilocker afhaalkluis en Q-manager nummersysteem.

Natuurlijk ontzorgen wij u maximaal met onze servicedesk, speciaal voor Service Apotheken. U krijgt een vast contactpersoon die uw huidige overeenkomsten en wensen inventariseert.

HKZ multisite-certificering

Service Apotheek biedt uw apotheek de mogelijkheid tot multisite-certificeren. Dit houdt in dat het hoofdkantoor verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem voor alle aangesloten apotheken.

De voordelen voor de apotheek:

  • wij onderhouden het handboek en de procesbeschrijvingen;
  • wij implementeren de nieuwe HKZ-norm 2015;
  • wij bieden duidelijke modellen aan voor een risico- en stakeholderanalyse;
  • wij toetsen de processen in de apotheek op basis van prestatie-indicatoren.

Het digitale kwaliteitsmanagementsysteem van eQuse speelt daarbij een centrale rol. De kwaliteit van de afzonderlijke apotheken borgt Service Apotheek onder andere door analyses, registraties, interne audits, door opgeleide auditoren en elektronische audits op afstand. Voldoet een apotheek na een intensief begeleidingstraject niet aan de kwaliteitsnorm? Dan verwijderen we deze apotheek uit de multisitegroep.

Inrichting apotheek

Het inrichten van uw apotheek vraagt om een specialistische aanpak. Door de juiste keuze van looplijnen en aangepaste meubels maken we de werkwijze in uw apotheek vaak nog efficiënter.

Voor Service Apotheken is een speciaal concept ontwikkeld. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Interstore. Zij zijn bekend met alle processen in de apotheek en hebben jarenlange ervaring met conceptontwikkeling.

Landelijke Kwaliteitsdag

Neemt u deel aan het multisite-certificeringstraject? Kom dan ook naar de jaarlijkse Kwaliteitsdag van Service Apotheek!

Deze dag is bedoeld om uw kennis over HKZ-certificeren bij te spijkeren. Maar ook voor intervisie met uw Service Apotheek-collega’s uit het hele land. En vaak zijn er sprekers die vanuit andere invalshoeken naar het begrip ‘kwaliteit’ kijken. U gaat vol inspiratie en energie naar huis! Naast de landelijke dag organiseren we twee keer per jaar regionale bijeenkomsten met een praktische inslag, begeleid door uw productspecialist HKZ.

MTO, KTO en OKA

Tevredenheid meten van stakeholders is een belangrijke sleutel voor een succesvolle bedrijfsvoering. Wat zijn uw sterkte punten, en moet u dus behouden? En waar liggen uw zwakke punten die voor verbetering vatbaar zijn?

Met Qualiview hebben wij een speciaal platform voor Service Apotheken ingericht. Service Apotheek faciliteert drie typen onderzoek: een medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek en een Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA). Bij u misschien beter bekend als mysteryguestonderzoek. 


Misschien zijn de volgende expertises van Service Apotheek ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: